Make your own free website on Tripod.com
Ban n thanToi dung quyen "Ban n than" cua nha xuat-ban Tan-Viet (sang lap nam 1937), tai 20 Amiral Courbet, Sai-gon (quyen nay in khoang 1952).

Toat-yeu


"Ban n-than" khong phai la truyen ky, ch la mot thien van van, the song that luc bat, gom co 216 cau. Tac gia la mot vo-danh-th, viet theo li than cua gai ngheo, co the tom-tat chia ra tng oan nho:
1.- Cat tieng than
2.- T xet mnh
3.- Mong c the nay the khac
4.- Co ng au...
5.- trach tri
6.- Trach Nguyet-lao
7.- Trach ch Hang
8.- Trach ngi i
9.- Tc-toi
10.- Xet ch v ngheo.
11.- Noi buon-rau
12.- T yen-ui
13.- Hy-vong
14.- Con nhieu hy-vong,
15.- i ch.