Make your own free website on Tripod.com

Tục-ngữ, ca dao

Chú-Thích

Tôi lấy ý về ca dao khi tới trang nhà của " Dragonfly Corner. Phần này được viết dưới dạng VIQR, phải có Wvn7to8.exe chạy kèm thì mới đọc được. Mà Wvn7to8 chỉ dùng với Windows 3.1. Tác giả có liên lạc với tôi để tham khảo ý kiến về việc sửa đổi nhu liệu trên để có thể dùng được với Windows 95, 98, NT. Tôi hiện vẫn dùng Windows 3.1, nên không biết tác giả đó đã làm xong việc này hay chưa?
Nhận thấy có quá nhiều tiêu chuẩn làm giảm đi công lao của kẻ đi tìm, và của người đem vào mạng lưới, nên tôi đã làm phần ca dao này từ những tài liệu sau:
1/ Tôn trọng ý kiến ban đầu của Dragonfly, tôi cũng chia làm 3 mục: Gia-đình, Xã-hội, Tình yêu (lấy từ trang nhà của Dragonfly); sau thêm phần Linh-tinh.
2/ Dùng thêm phần Ca Dao từ href=ftp://ftp.media.mit.edu/pub/Vietnet/Viscii/win3/cadao11.zip.
3/ Dùng phần Tục ngữ, ca dao trong quyển Việt-Nam Thi-văn hợp tuyển của giáo-sư Dương-quảng-Hàm. Đây là quyển in lại ở hải ngoại bởi nhà xuất-bản Sống Mới. Sách có nói rõ là Bộ quốc-gia giáo-dục giữ bản quyền.
4/ Thêm thắt một số câu mà tôi còn nhớ. Tất cả chỉ vì mục đích muốn duy trì sản phẩm tinh thần của tiền-nhân. Rất mong được sự bổ túc của những ai còn thiết tha với tiền đồ của quê-hương Việt-Nam Mến Yêu.
Nhận thấy những ca-dao, tục-ngữ là phản-ảnh những kinh-nghiệm hoặc những nhận xét về một giai-đoạn của lich-sử; chẳng hạn câu:

Bộ binh, bộ hộ, bộ hình,
Ba bộ đồng tình, bóp vú con tôi.
đã là một nhận xét, phán đoán về một giai-đoạn mà đất nước ta đang sống dưới thời quân-chủ chuyên-chế mà "Thượng bất chính". Một người nào đó đã đặt ra câu ca-dao trên, và vì nó là phàn-ảnh trung thực của xã-hội lúc đó; nên hai câu thơ trên đã được truyền khẩu cho tới ngày nay.
Chúng ta đang chứng kiến những sự việc có một không hai trong lịch-sử quê nhà:
Lần đầu tiên, người Việt-Nam cai-trị người Viêt-Nam; mà người Việt-Nam lại phải bỏ nước ra đi!
Một số người đã đặt ra một số câu có triển vọng trở thành tục-ngữ, ca-dao trong tương-lai. Nên tôi thêm phần thứ 5, tạm gọi là tục-ngữ, ca-dao tân-thời.