Make your own free website on Tripod.comNhững hồ-sơ sau được viết dưới dạng chữ VPS, và dùng WINZIP để làm nhỏ lại. Quý vị có thể dùng "utility" PKUNZIP ở:
ftp://ftp.media.mit.edu/pub/Vietnet
để UNZIP chúng.
Bần nữ thán: 19 KB
Bích câu kỳ ngộ: 39 KB
Ca dao: 67 KB
Chinh phụ ngâm: 35 KB
Chúc thư của một người Việt-Nam: 27 KB
Cung oán ngâm khúc: 42 KB
Dương từ Hà mậu: 69 KB
Gia huấn ca: 34 KB
Hạnh thục ca: 38 KB
Hoa điểu tranh năng: 18 KB
Hoa tiên truyện: 60 KB
Luc súc tranh công: 29 KB
Lục vân tiên: 75 KB
Ngư tiều y thuật vấn đáp: 105 KB
Nhị độ mai: 99 KB
Nhị thập tứ hiếu: 39 KB
Nữ tú tài: 42 KB
Phan Trần: 44 KB
Phật giáo: Sự khôn ngoan về từ bi và giác ngộ: 88 KB
Quan Ân Thị Kính: 48KB
Đại Nam Quốc Sử diễn ca: 92 KB
Sãi vãi với Nguyễn cư Trinh: 25 KB
Thượng kinh ký sự: 103 KB
Truyện Trê Cóc: 22 KB
Truyện Trinh thử: 36 KB
Tú Xương: 58 KB