Make your own free website on Tripod.com

Tuïc-ngöõ, ca dao


3- Tnh yeu

La gan rm, lau ngay cung ben.

Bo th thng, vng th toi !

Anh i ng ay xa xa,
e em om bong trang ta nam canh.

Nc non mot ganh chung tnh,
Nh ai ai co nh mnh hay chang?

Ben em co goc da t,
em trang em ng em ch i ai.

Chang ve e ao lai ay,
Phong khi em nh, cam tay buon.

Thng nhau may nui cung treo,
May song cung loi, may eo cung qua.

Bac thang len hai hoa vang,
V ai cho thiep biet chang t ay!

Chang tham va lua anh ay,
Tham nam ba ch cho tay the gian.

Yeu nhau chang quan lam than,
May song cung loi, may ngan cung qua.

Nh ai boi hoi boi hoi,
Nh ng ong la, nh ngoi ong than !

Ai ve ai mac ai,
Thiep nh sau m thap hoai nam canh.

em em tng dang Ngan-ha,
Bong sao tinh au a ba nam tron,
a mon nhng da chang mon,
Tao-khe nc chay long con tr tr

Co kia cat co mot mnh,
Cho anh cat vi chung tnh lam oi.
Co con cat na hay thoi,
Cho anh cat vi lam oi v chong.

Ai i au ay hi ai ?
Hay la truc a nh mai i tm.
Tm em nh the tm chim,
Chim bay bien Bac, i tm bien ong.

Cha me anh co anh quan anh quai,
Bat anh ra treo tai nhanh dng.
Bieu t ai, anh t ang,
Ch bieu anh t ngi thng, anh khong t.

Con ang chon a th vang.
Ngoc lanh ai quay ra ang ban rao.
Quan quan bon tieng th cu,
Mong ngi quan t hao cau ket duyen.
Phan son cho ph tam nguyen,
Anh hung sanh vi thuyen quyen mi tnh.
Phat kha th ay ranh ranh,
Ph moi bat ac xin anh lieu lng.

Nh li nguyen c ba sinh,
Xa xoi ai co biet tnh chang ai ?
Khi ve hoi lieu Chng ai
Canh xuan a be cho ai mot canh,
Co yeu anh th be quach cho anh.

- Bay gi Man mi hoi ao,
Vn hong a co ai vao hay cha.
- Man hoi th ao xin tha,
Vn hong co loi nhng cha ai vao !

Lo mui em th tam ganh long,
Chong yeu chong bao rau rong tri cho.
em nam th ngay o o,
Chong yeu chong bao ngay cho vui nha.
i ch th hay an qua,
Chong yeu chong bao ve nha cm.
Tren au nhng rac cung rm,
Chong yeu chong bao hoa thm giat au.

Yeu nhau th nem mieng trau,
Ghet nhau nem a v au nhau ra.
Yeu nhau cau bo lam ba,
Ghet nhau cau sau bo ra lam mi.

Anh a co v hay cha
Ma anh an noi gio a ngot ngao
Me gia anh ni nao
e em tm vao hau ha thay anh

3a- Con trai ngo y vi con gai

Hom qua tat nc au nh,
Bo quen chiec ao tren canh hoa sen.
Em lm th cho anh xin,
Hay la em e lam tin trong nha.
Ao anh st ch ng ta,
V anh cha co, Me gia cha khau.
Ao anh st ch a lau,
Mai mn co ay sang khau cho dum.
Khau roi anh se tra cong,
Mai mot lay chong anh se giup cho.
Giup em mot thung xoi vo,
Mot con ln beo, mot vo ru tam.
Giup em oi chieu em nam,
oi chan em ap, oi tram em eo.
Giup em quan tam tien treo,
Quan nam tien ci lai eo buong cau !

3b- Con gai ngo y vi con trai

Vao vn hai qua cau xanh,
Bo ra lam sau, mi anh xi trau.
Trau nay tem nhng voi tau,
Gia em cat canh, hai au que cay.
Trau nay an thiet la say,
Du man, du nhat, du cay, du nong,
Dung chang nen ao v chong,
Xoi dam ba mieng keo long nh thng !

3c- Tiec s biet nhau qua cham

- Treo len cay bi hai hoa,
Bc xuong vn ca hai nu tam-xuan.
Nu tam xuan n ra xanh biec,
Em a co chong, anh tiec lam thay !
- Ba ong mot m trau cay,
Sao anh khong hoi nhng ngay con khong.
Bay gi em a co chong,
Nh chim vao long, nh ca can cau.
Ca can cau, biet au ma g,
Chim vao long biet thu nao ra.

3d- Trach s sai li nguyen-c

ong tien Van-lch thch bon ch vang,
Anh tiec cong anh gan bo vi co nang bay lau.
Bay gi co lay chong au ?
e anh giup tram cau nghn vang :
Nam tram anh ot cho nang,
Con nam tram na giai oan li the.
Xa kia noi noi, the the,
Bay gi be khoa, trao cha cho ai ?
Bay gi nang a nghe ai,
Gap anh ghe non, cham vai, chang chao ?

3e- Noi ly-biet

oi duyen ta nh loan vi phng.
N long nao e phng la cay.
Muon cho co o co ay,
Ai lam nen noi nc nay, chang i !
Tha rang chang biet th thoi,
Biet chi goi chiec le-loi them phien.

| |