Make your own free website on Tripod.com
Bch cau ky ngoTrong co gang duy tr nen van-hoc cua que nha, toi dung quyen "Bch cau ky ngo" cua nha xuat ban Tan-Viet, 235 Phan thanh Gian, Sai-Gon. Theo nh quyen sach tren, th Thi-Nham inh-Gia-Thuyet a nh chnh nhng cho sai, va chu-thch nhng ch kho. Trc nhat toi ch lo em phan th van vao mang li. Khi co th gi toi se lo phan chu thch nhng ch kho nh trong tac pham "ai Nam quoc s dien ca"

Chu-thch: Hien nay khong biet tac-gia cua quyen "Bch cau ky-ngo" la ai.
Truyen nay ke mot s tch nc ta, tc la viec mot ngi hoc tro ten Tran-tu-Uyen gap mot nang tien at Bch-cau, bi the mi at ten truyen la "Bch cau ky-ngo" (s gap g la lung Bch-cau).
Bch-Cau (ngoi biec) trc thuoc lang Yen-Trach, tong Yen-hoa, huyen Tho-Xng, tnh Ha-Noi; nay la pho Cat-Linh. Hien con en th Tu-Uyen, ben canh nha Van-Mieu, la cai di tch cua cau chuyen hoang ng nay.


Lc truyen: Truyen nay gom 648 cau, co the chia lam 4 hoi:(Toi a anh may phan nay t quyen "Viet-Nam thi-van hp tuyen" trc khi nhan c quyen "Bch -cau ky ngo"_ quyen nay chia lam 6 phan)
I- Tu-Uyen gap Giang-Kieu, ve om tng-t (1 - 272):
Tran-tu-Uyen, mot ngi hoc tro ngheo, thng hay i chi nhng ni thang-canh; mot lan en at Bch-cau, thay phong canh ep, ben lam nha ay hoc. Mot hom, ong i xem hoi lam chay chua Ngoc-Ho (tc chua ba Ngo pho Sinh-t Ha-Noi). Chieu en, sap ve, cht thay bay en trc mat mot bai th co y gheo mnh. Trong ra ca Tam-quan, thay mot ngi con gai rat ep. Ong ben i theo, en Quang-van-nh (nay la ch ca Nam Ha-Noi) th cht ngi ay bien mat. T ay, Tu-Uyen sinh ra om tng-t.
II- Tu-Uyen ket duyen cung Giang-Kieu (273 - 428):
Sau Tu-Uyen en en Bach-ma (nay la pho Hang Buom) cau mong. em than bao ong sang hom sau ra i Cau ong (nay pho hang ng) th gap ngi con gai ay. Hom sau ra i mai en chieu, ch gap mot ong lao ban bc tranh mot to n giong het ngi a gap hom trc. Ong ben mua ve, treo nha, c en ba an, don hai cai bat, hai oi ua, mi ngi trong tranh an. Mot hom, ong i hoc ve, thay co mam cm don san, trong bung sinh nghi. Hom sau, ong rnh mot cho, thay ngi trong tranh bc ra, ong voi chay lai hoi, th ngi ay noi ten mnh la Giang-Kieu tren cung tien xuong, xin ket duyen cung ong. Giang-Kieu lam phep bien cho nha cua ong thanh nguy nga trang le.
III- Giang-Kieu gian Tu-Uyen bo i, sau lai tr ve nha (429 - 558):
Tu-Uyen lay Giang-Kieu c ba nam, thng c ru che say sa, nang can ngan, ong khong nghe, lai con anh ap. Mot lan, nang qua gian, bo ong bien i. en luc tnh, ong i tm au cung khong thay, ch than khoc thng tiec. Mot hom buon qua, ong toan t van; cht nang Giang-Kieu hien ra, ong ben t ta, hai ben oan tu nh xa.
IV- Tu-Uyen va Giang-Kieu len coi tien (559 - 648):
T bay gi Tu-Uyen oi ai t-te vi Giang-Kieu. Sau sinh c mot a con trai at ten la Chan-Nhi. Nang Giang-Kieu ben khuyen ong nen len coi tien va trao cho bua tien cung thuoc tien e ong tu luyen. Roi mot hom sau khi a dan do Chan-Nhi o lai coi tran. hai v chong cung ci hac bay len coi tien.
Bon hoi tren co the chia ra lam 29 oan:

1/ M au
2/ Canh Bch cau
Th van oan tren
3/ Tran cong t Tu-Uyen
4/ Noi buon cua Tu-Uyen sau khi cha me mat
5/ Tu-Uyen noi tieng thi-hao
6/ Tu-Uyen i xem hoi chua
7/ Tu-Uyen gap my nhan
8/ Tu-Uyen oi thoai vi my-nhan di cay a
Th van oan tren
9/ S nghi-hoac cua Tu-Uyen sau khi my-nhan bien i
10/ Tu-Uyen tr ve mang benh tng-t
11/ Ha-Sinh en tham ban, Tu-Uyen ke ro s tnh
12/ Ha-Sinh nhac lai chuyen Le-Thanh-Tong gap tien
Th van oan tren
13/ Ha-Sinh khuyen ban khong nen m-tng hao
14/ Tu-Uyen xem boi the va nam mong
15/ Gap ngi ban tranh, Tu-Uyen mua ve treo
16/ Tu-Uyen vi bc tranh to-n
Th van oan tren
17/ To-n trong tranh hien thanh ngi thc
18/ Tu-Uyen cung Giang-Kieu chuyen tro
19/ Giang-Kieu dung phep tien bien hoa
20/ Tu-Uyen cung Giang-Kieu ket duyen
Th van oan tren
21/ Tu-Uyen say sa ru che, Giang-Kieu can khong c
22/ Giang-Kieu b ngc ai, gian bc bo i
23/ Sau khi tnh ra, Tu-Uyen hoi han
24/ Ha-Sinh khuyen-giai Tu-Uyen
Th van oan tren
25/ Tu-Uyen toan t-ai, Giang-Kieu bong hien ve
26/ Sau khi tai-hp, v chong Tu-Uyen sinh Chan-Nhi
27/ Giang-Kieu khuyen Tu-Uyen tong tien
28/ Giang-Kieu thuyet ve tien ao, Tu-Uyen tnh ngo dan
29/ Sau khi trao nhan tien phu, hai ngi cung ci hac len tien
Th van oan tren