Make your own free website on Tripod.comHận Nam quan
This webpage contains ONLY texts in UNICODE | Help with UNICODE HELP
For VNI font -> [VNI]


Tâm tư bộc bạch
Đại Nam quốc-sử diễn ca
Đố vui lịch-sử
Sấm trạng Trình (Nguyễn-Bỉnh-Khiêm)
Tục-ngữ ca-dao Việt-Nam
Nhà sư và nhà Triết-học
(Một người cha và con tranh-luận về ý-nghĩa cuộc đời)
Sự khôn ngoan về Từ-bi và Giác ngộ

Truyện cổ bằng THƠ:

Lục-Vân-Tiên Dương-Từ Hà-Mậu Ngư Tiều Y thuật Vấn Đáp Bích_câu_kỳ_ngộ Nhị_Độ_Mai Truyện Phan Trần Cung oán ngâm khúc
Hạnh thục ca Gia huấn ca Sãi Vãi với Nguyễn-Cư-Trinh Bần nữ thán Nữ Tú-Tài Truyện trê cóc Nhị thập tứ hiếu
Chinh phụ ngâm Hoa-tiên truyện Trông giòng sông Vị (Văn-chương và thân-thế Trần-Tế-Xương) Hoa Điểu tranh năng Truyện trinh thử Quan Âm Thị Kính Lục súc tranh công

KIM VĂN:

Thi sĩ kiêm họa sĩ Vũ-Hối
Gióbụi (Trần-trọng-Kim)
Thơ Hồ-xuân-Hương
Thơ Quang-Dũng
Thơ Nguyễn-Bính
Thơ Hồ-Dzếnh
Đoạn trường tân thanh(Việt, Anh, Pháp)
Bản chúc thư của một người Việt-Nam

OTHER LINKS:

Thư Viện Hoa Sen Chùa_Quảng_Đức Ảo ảnh Thiền tông Việt-nam
Thiền tông Việ-Nam (Vietnamese ZEN) Đạo Phật ngày nay Sinh Thức LotusNet (Buddhist Broadcasting Network)


Văn-học Việt-Nam | Lịch-mc.com | Văn-học và nhạc Việ-Nam | My daughter's Home page | A very good multi-media about VietNam (viettouch) | Văn-học nghệ-thuật E-Magazine | Thượng kinh kš sự (Ông tổ cùa ngành Y Viet-Nam) | Kicon.com Vietnamese Web Directory | Hawk home | VIETNAM news digest | KSVN Homepage (Dictionary and MUCH more ....) | Multimedia Directory about VietNam | VietGATE - POETRY | VN stamps & Litterature | Viet-Nam, land of Dragons and Legends | Culture Asiatique (French & English) | vietfun.com | VietMedia | Thư-viện Việt-Nam | Đất-Việt | Giao-Điểm | Việt Báo | Người Việt | Con Vịt | VietShare.com | Rong biển | Người Dân | Đời tỵ nạn

HOW TO:

HowThingsWork (Quest for knowledges) | How to use VPS standards | How to use VISCII standards | How to configure your browser to view vietnamese | How to create a Home page in Vietnamese | How to create a Guest book

TOOLS:

Color center | Inktomi search | Xung Phung web design tools | VietNam resource center of Chinh Truc at Geocities |

ACKNOWLEDGEMENTS:
1/- Anh Trần văn Trác ở Văn học Việt-Nam đã giúp một số hình.
2/- Anh Nguyễn-kim-Huề đã đánh máy giúp phần truyện cổ.


Join VietLink Now!

ringAppreciate your comment


Sign My Guestbook Guestbook by Lpage View My Guestbook

Updated on: 03/15/02


This page hosted by Get your own

Free Home Page